Bibliografie (portul popular)

Bibliografie 

Studiul asupra Portului popular in Marginimea Sibiului a fost Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Găvan Elena muzeograf, “Costumul popular din Mărginimea Sibiului”.

Informatori :

Leana Lăcătuş, 46 ani, Vurpăr, judeţul Sibiu

Alexandru Vaivoda, 57 ani, Vecerd, judeţul Sibiu

Silvia Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, judeţul Sibiu

Elisabeta Bărbulea, 80 ani, Beneşti, judeţul Sibiu

Maria Moga Poplăcean, 70 ani, Orlat, judeţul Sibiu

Vasile Gândilă, 31 ani, Tilişca, judeţul Sibiu

 

Surse documentare inedite :

Arhiva ştiinţifică a Muzeului ASTRA, BI. f. nr. 2 /nr. Dosar 2019/ 1996

Arhiva ştiinţifică a Muzeului ASTRA, BI. f. nr. 19 /nr. Dosar 2588a/ 2001

Arhiva ştiinţifică a Muzeului ASTRA, BI. f. nr. 37 /nr. Dosar 2588c/ 2001

Arhiva ştiinţifică a Muzeului ASTRA, Fond Dr. Cornel Irimie, Nr.127/ nr. Dosar 426/ 1996

Fotografii din Arhiva de imagine a Muzeului ASTRA

 

Bibliografie selectivă

***, Mărginenii Sibiului. Civilizaţie şi cultură populară românească, Bucureşti, 1985

*** Săliştea Sibiului străveche vatră românească, Sibiu, 1990

Cornel Irimie, Portul popular din Ţara Oltului. Zona Avrig, Bucureşti, 1957

Idem, Portul popular din zona Perşanilor. Ţara Oltului, Bucureşti, 1958

Cornel Mişinger, Monografia satului Fântânele (Cacova) din Mărginimea Sibiului, Sibiu, 2006

Ilie Moise, Horst Klusch, Portul popular din judeţul Sibiu, Sibiu, 1978

Victor Păcală, Monografia comunei Răşinariu, Sibiu, 1915