Istorie si obiective Saliste

“Desi cu mult mai veche, prima atestare documentara a localitaþii dateaza din 1354 (Nogfalu), apoi din 1383 cu denumirea Magna Villa Valachiealis, adica Marele sat al Romanilor. Anterior facea parte din satele apartinatoare cetatii Salgo (1322). A facut parte din Ducatul Amlasului, stapanit, incepand de la Vlaicu Voda si Mircea cel Batran, de domnii Tarii Romanesti. De la 1469 devine scaun filial arondat administrativ Universitatii sasesti pana la desfiintarea ei in 1876. Inceputurile de natura feudala asupra locuitorilor romani din scaunul Saliste a condus la numeroase conflicte si revolte impotriva patriciatului sasesc din Sibiu. Salistea a fost unul din centrele rezistentei romanilor ortodoxi fata de Unirea cu Roma, initiata de habsburgi in 1700. Oprea Miclaus din Saliste, sanctificat de biserica ortodoxa romana, preotul Ioan din Gales, preotul Moise Macinic din Sibiel au fost in fruntea acestor miscari, ultimii doi murind in temnita din Viena pentru credinta lor. Salistenii au participat activ la revolutia de la 1848 – 1849, la Miscarea Memorandista precum si la toate manifestarile nationale ce au condus la Unirea Transilvaniei cu Romania la 1 Decembrie 1918. In secolele XVIII – XIX, Salistea devine un important centru mestesugaresc, comercial si cultural al Marginimii. Scoala sa este atestata documentar inca din 1616.”

(dupa : http://www.saliste-sibiu.ro/portal/sibiu/saliste/portal.nsf/AllByUNID/F7DD6C5BE15049ACC225739C002DDF3F?OpenDocument)

2.Biserica-OrtodoxaBiserica Ortodoxa “Inaltarea Domnului”

 Lăcasul de cult, cunoscut ca „Biserica Mare”, a fost construit în intervalul 1761-1785. Are plan trilobat, cu altar, naos, pronaos si turn vestic. Arce puternice sprijină altarul si absidele laterale, iar cupolele naosului si pronaosului sunt despărtite prin arce de sustinere. Pictura murală a fost realizată în intervalul 1787-1791. Decorul exterior este alcătuit din arcade oarbe, încheiate în partea superioară cu arce în formă de segment de cerc.

(Vezi : http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%C3%8En%C4%83l%C8%9Barea_Domnului_din_S%C4%83li%C8%99te)

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Grui.

3.Biserica-Nasterea-Sf.Ioan_Lista monumentelor istorice din 2010 consemnează 1742 ca an al construirii Bisericii din Grui. Ioan Metiu avansează însă ipoteza conform căreia lăcasul ar fi fost ridicat între 1700-1742, iar această constructie din cărămidă si piatră a fost precedată de o altă biserică, ridicată pe acelasi loc, pe la 1697. Actuala biserică –naos, pronaos si altar- a fost construită initial ca mănăstire, ctitorie a fratilor Dumitru, Oprea si Stana Cîndea, fapt consemnat si în pisania din 30 septembrie 1820. Aceasta a fost scrisă după lucrările de completare ce au făcut ca la 1816 să se ridice turnul-clopotnită si tinda. Are un plan dreptunghiular care cuprinde altar cu semicalotă, naos cu calotă semisferică si pronaos cu bolta cilindrică.

Edificiul a fost pictat partial, atât în interior, cât si în exterior, în două etape: între anii 1787-1790 de către mesteri necunoscuti, si în 1820 de zugravul Ioan Popa din Săliste. Patronul lăcasului de cult este reprezentat, încă de la intrare, sculptat în lemn masiv de stejar. Pictat pe cupola pronaosului, Sfântul Ioan Botezătorul apare înfătisat atât în chip de înger, cât si în scene care descriu patru evenimente importante, care individualizează istoria sa: la nastere, predicând în Iordan, la tăierea capului si la înhumare. De asemenea, în pronaosul bisericii se mai află pictati alti doisprezece Sfinti Ioan.

(vezi : http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Na%C8%99terea_Sf%C3%A2ntului_Ioan_Botez%C4%83torul_din_Grui,_S%C4%83li%C8%99te)


4.Troita1Troita

 Exista 1 troita la Saliste si 2 la Sibiel, toate din inceputul sec. XIX. (Monument istoric)

Muzee :

Muzeul Culturii Săliştene

Sălişte
Piata Eroilor, nr. 8
Tel: 0369/428383
Program vizitare: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

5.Muzeul-Culturii“Muzeul “Culturii Săliştene” s-a inaugurat în anul 1978 cu prilejul primei ediţii a ”Întâlnirii Fiilor Satului” la Sălişte. Un aport deosebit la înfiinţarea muzeului l-a adus domnişoara învăţătoare Ana Petruţiu. Clădirea care găzduieşte muzeul a fost donată de către domnul prof. univ. Denis Buican Peligrad din Paris, Franţa, fiul fostului proprietar al casei, Dumitru Peligrad. O cameră din clădire este rezervată membrilor de onoare ai Academiei Române care îşi au obârşia în Sălişte: aceasta localitate a dat 9 academicieni recunoscuţi de Academia Română, toţi făcând şcoală primară în Sălişte iar studiile superioare în ţară şi în străinătate: Dionisie Romano (episcop de Huşi), Axente Banciu, D.D. Roşca (“filosoful tragicului” – doctor în filozofie cunoscut prin “traducerile Iui Hegel), Ioan Lupaş (doctor în istorie şi latină), Ionel Pavel (specialist în medicina internă), Mircea Banciu (inginer chimist), Onisifor Ghibu (pedagog, om politic şi de cultură. El a organizat învăţământul românesc de toate gradele în Transilvania şi Banat), Andrei Oţetea (doctor în litere, a colaborat la manualul de istorie a României). Dintre cei nouă academicieni doar unul mai este în viaţă – Mircea Săndulescu – profesor universitar la “Facultatea de Geologie şi Geofizică” din Bucureşti. Este doctor în geologie, specialist remarcabil în ştiinţele pământului”

(dupa : http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=556)

Muzeul Parohial Saliste
Saliste
Str.Piata Eroilor, nr. 6
Tel: 0269/553304

Program vizitare : Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

6.Muzeul-Parohial“Muzeul este rodul actvitatii mai multor generatii de preoţi, care au slujit in bisericile din Saliste si au constientizat rolul si mesajul sau in timp. In urmă cu peste 100 de ani, la iniţiativa Bisericii, a fost pusă piatra de temelie a Muzeului Parohial de astăzi. In prima sală de expoziţie se păstrează Iconostasul bisericii din Grui, datând din 1874, o colecţie de icoane pe lemn, o cruce şi uşile împărăteşti care au aparţinut bisericii de pe Vale, documente importante pentru istoria Săliştei şi prima ediţie a ziarului Tribuna. In a doua sală este expusă o colecţie de cărţi bisericeşti scrise cu litere chirilice (cea mai veche carte datează din 1707 -Evanghelie), o colecţie de icoane pe sticlă din sec. XIX, icoane pe lemn datând din anul 1786 şi o colecţie de obiecte de cult. Sala care urmează este amenajată sub forma unui interior ţărănesc, cuprinzând obiecte de uz casnic şi mobilier vechi.Tot aici sunt expuse şi două costume de port popular săliştenesc. A patra sală poartă denumirea de „Sala Personalităţilor Săliştei”, datorită faptului că aici se află câte un mic istoric al oamenilor de seamă ai Săliştei şi tablouri ale acestora. In una din vitrinele incăperii se află „Cartea de Aur” a muzeului, datând din anul 1911; această carte a fost binecuvântată în Biserica Mare de protopopul Săliştei loan Lupaş în anul 1918. Introducerea este scrisă de Ioan Lupaş, iar cuprinsul este scris de persoanele care au vizitat muzeul. Pe prima pagina se găsesc semnăturile regelui Ferdinand, a reginei Maria şi a fiicei lor Ileana (1 iunie 1919); pe o alta pagină găsim semnatura regelui Mihai ( 6 octombrie 1935). In a cincea sală se găseşte o bibliotecă parohială, care cuprinde un număr de 2500 de cărţi. Muzeul este un adevărat izvor de tradiţii, credinţa si spiritualitate românească.”

(dupa : http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1724)